Audi Urban Future Summit 2011

Czwartek 21 lipiec 2011 - Kategoria: Aktualności

Jak w rzeczywistości będzie wyglądało miasto przyszłości, jest wielką niewiadomą. Myślenie o mieście wyłącznie z perspektywy producenta samochodów byłoby zbyt proste. Dlatego Audi w ramach inicjatywy Audi Urban Future chce dyskutować o przyszłości z międzynarodowymi ekspertami.

12 września, tuż przed 64. Międzynarodową Wystawą Motoryzacyjną we Frankfurcie nad Menem, pod hasłem „ENERGIE – Jakie siły będą zmieniały miasta w przyszłości” odbędzie się sympozjum Audi Urban Future Summit.

Miasta na całym świecie rozrastają się z ogromną prędkością, coraz więcej ludzi przenosi się do wielkich metropolii. Płynny ruch pojazdów w przestrzeni miejskiej zdaje się być utopią. Cierpi na tym jakość życia, środowisko i wizerunek miasta. Zadanie elastycznego reagowania na ciągły wzrost poprzez różne koncepcje spoczywa na specjalistach z dziedziny architektury, urbanistyki, badań perspektywistycznych, ekonomii i przemysłu motoryzacyjnego.
Celem sympozjum, na które zaproszonych zostało ponad 300 międzynarodowych ekspertów z różnych dyscyplin jest połączenie wspólnej wiedzy. Jak ma rozwijać się przestrzeń miejska i mobilność, aby sprostać wymaganiom przyszłych wielkich miast?

Obok wykładów wprowadzających podstawą dyskusji będą tezy architektów Jürgena Mayera H., Bjarke Ingels i Alison Brooks sformułowane dla Audi Urban Future Award 2010. W dyskusji będzie aktywnie uczestniczyć również Audi Urban Future Insight Team. Gremium to zostało powołane w Audi specjalnie dla tej inicjatywy, składa się z reprezentantów wielu działów i skupia się na dyskusji dotyczącej terenów miejskich i mobilności.

Wizje rozwinięte w ramach Awards zostały zestawione dla sympozjum 2011 w trzy główne panele tematyczne: sieć, socjalna współpraca i zarządzanie zasobami. Każdy temat będzie omawiany we Frankfurcie podczas warsztatów.
Warsztaty „Energies of Data – Miasto w sieci” opierają się na zwycięskim projekcie Jürgena Mayera H. Panel ten zajmie się pytaniem, do jakiego stopnia miasto w przyszłości będzie zdominowane przez sieć. Czy zautomatyzowana jazda, spersonalizowane systemy elektroniczne i sieci społecznościowe zmienią trwale przestrzeń miejską i indywidualną mobilność?

Tezy sformułowane przez Bjarke Ingels dyskutowane będą na panelu „Energie of Resources – Miasto przepływu”. Sieci z danymi dotyczącymi źródeł energii, uczestników ruchu i infrastruktury mogą poprawić płynność ruchu. Rezultatem byłyby nadwyżki energii i wolne, dające się interaktywnie wykorzystywać powierzchnie. Czy samochód i budynek mogą korzystać z tych samych elastycznych zasobników energii, zamiast być skazane na statyczne systemy zasilania?

Na koncepcjach społecznego współżycia bazuje nagrodzony projekt Alison Brooks. Stanowi on podstawę trzeciego panelu „Energie of Social Relations – Miasto kooperacji”. Projekt zakłada, że miasto przyszłości będzie składało się z wielu heterogenicznych obszarów, a współżycie socjalne ulegnie intensyfikacji. Powstaną nowe formy sąsiedzkiej kooperacji: czy społeczna wymiana, wspólne użytkowanie i pomoc sąsiedzka zastąpią w niektórych obszarach własność indywidualną?
Panele tematyczne rozpoczną wykłady cieszących się światową sławą specjalistów. Carlo Ratti, inżynier i architekt z Massachusetts Institute of Technology będzie mówił o sieciach, a Ludger Hovestadt, architekt i profesor ETH Zürich na temat zasobów. Charles Leadbeater, autor, doradca i badacz trendów przedstawi natomiast swój pogląd na społeczną kooperację w przestrzeni miejskiej.

Ważnym teoretycznym fundamentem dyskusji będzie wykład wprowadzający, który wygłosi Saskia Sassen, specjalistka w dziedzinie socjologii i ekonomii. Jako ekspertka w tematyce dotyczącej miasta i globalizacji domaga się ona z naciskiem interdyscyplinarnej wymiany wiedzy: „Musimy traktować kompleksowe zagadnienia mobilności jako pewien rodzaj czarnej skrzynki, która musi być zbadana pod znacznie większą ilością aspektów, niż tylko kwestie aktualnych technologii” – wyjaśnia Saskia Sassen.

W Summit 2011 Audi jako pierwszy koncern motoryzacyjny zebrało przy jednym stole ważnych graczy, aby zainicjować współdziałanie międzynarodowych ekspertów, przełamać stereotypy i znaleźć drogi do mobilnej miejskiej przyszłości zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Peter Schwarzenbauer, Członek Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży AUDI AG powiedział o prekursorskiej roli Audi: „Nowością jest, że koncern motoryzacyjny aktywnie uczestniczy w dyskusji i przyczynia się do tego, aby przestrzeń miejską traktować rzeczywiście całościowo, a potem przenosi dyskusję na łamy własnej firmy. Samochód jest dzisiaj decydującym czynnikiem w obrazie miasta, lecz w swojej funkcji jest zasadniczo całkowicie wyizolowany. W przyszłości samochód będzie się bardziej integrować i intensywnie włączać w ogólną sieć. Audi już dzisiaj podejmuje w tym celu pierwsze działania.”

Tagi:

Napisz co myślisz

Re: Audi Urban Future Summit 2011

Zaloguj się