Mitsubishi Motors – pierwszy kwartał na plusie

Czwartek 18 sierpień 2011 - Kategoria: Aktualności

Mitsubishi Motors - pierwszy kwartał na plusieFirma Mitsubishi Motors Corporation publikuje wyniki handlowe i finansowe za pierwszy kwartał roku finansowego 2011, który kończy się 31 marca 2012. Dzięki zwiększeniu liczby sprzedanych samochodów, wprowadzeniu do sprzedaży nowych modeli i obniżce kosztów zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży i zysków.

1. Przegląd wyników finansowych

Mitsubishi Motors odnotowało skonsolidowane przychody netto w wysokości 431,9 miliarda jenów w ciągu pierwszego kwartału roku finansowego 2011 (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011), co oznaczawzrost o 7% lub 28,2 miliarda jenów w stosunku do pierwszego kwartału roku finansowego 2010. Wzrost ten wynika ze zwiększenia ilości sprzedawanych samochodów, głównie na rynkach rozwijających się, a także z wprowadzenia do sprzedaży nowych modeli.

Mitsubishi Motors uzyskało zysk operacyjny w wysokości 12,2 miliardów jenów, czyli o 16,7 miliarda jenów więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poprawę wyników finansowych uzyskano poprzez wzrost wartości sprzedaży oraz obniżkę kosztów, w tym materiałowych, co pozwoliło z naddatkiem zrównoważyć skutki wysokiego kursu jena.

Mitsubishi Motors osiągnęło zysk zwyczajny w wysokości 10,3 miliarda jenów, poprawiając o 16,1 miliarda jenów wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku finansowego. Zysk netto w wysokości 4,3 miliarda jenów, oznacza przyrost o 16,1 miliarda jenów w stosunku do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku finansowego.

2. Wielkość sprzedaży

Globalna wielkość sprzedażyw ciągu pierwszego kwartału roku finansowego 2011 wyniosła 267.000 samochodów, co oznacza wzrost o 16%, czyli o 37.000 samochodów w porównaniu do wyników sprzed roku.

W podziale na rejony geograficzne uzyskano następujące wyniki:

W JaponiiMitsubishi Motors sprzedało 34.000 samochodów, co oznacza spadek sprzedaży o 11%, czyli o 4.000 samochodów w porównaniu do wyników sprzed roku. Spadek ten był efektem zakończenia we wrześniu ubiegłego roku programu subsydiowania samochodów ekologicznych, na co dodatkowo nałożyły się skutki potężnego trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Wschodnią Japonię.

W Ameryce PółnocnejMitsubishi Motors odnotowało sprzedaż 31.000 samochodów, uzyskując wzrost o 51%, czyli o 10.000 samochodów. Tak znaczący wzrost sprzedaży nastąpił głównie na rynku USA, dzięki wprowadzeniu na rynek modelu Outlander Sport (ASX) w październiku ubiegłego roku.

W EuropieMitsubishi Motors sprzedało 64.000 samochodów, uzyskując wzrost o 39%, czyli o 18.000 samochodów w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym. Wynik ten można przypisać wzrostowi sprzedaży na głównych rynkach Europy Zachodniej, w tym w Niemczech, Włoszech i we Francji. Osiągnięto ten wynik mimo stopniowego wprowadzania na poszczególne rynki modelu ASX, poczynając od czerwca 2010. Wzrostowi sprzedaży sprzyjał także rynek rosyjski, na którym nastąpiło wyraźne ożywienie.

Na pozostałych rynkach, w tym azjatyckich, Mitsubishi Motors odnotowało sprzedaż 138.000 samochodów, co oznacza przyrost o 11%, czyli o 13.000 samochodów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku finansowego. Do wzrostu sprzedaży najbardziej przyczyniły się dobre wyniki na głównych rynkach państw bloku ASEAN, jak Tajlandia i Indonezja, a także w innych rejonach geograficznych, jak Ameryka Łacińska, z Brazylią na czele.

3. Prognoza na pełny rok finansowy 2011

Po przeanalizowaniu wyników osiągniętych w ciągu pierwszego kwartału i z uwzględnieniem aktualnych trendów rynkowych, Mitsubishi Motors skorygowało swoje dotychczasowe plany sprzedaży w pierwszym półroczu roku finansowego 2011 (od 1 kwietnia do 30 września 2011), w stosunku do prognozy ogłoszonej 13 czerwca 2011 roku w podanym niżej zakresie.

·         Sprzedaż samochodów: 518.000 sztuk (wzrost o 8.000 sztuk).

·         Wartość sprzedaży netto: 880,0 miliardów jenów (wzrost o 20,0 miliardów jenów).

·         Zysk operacyjny: 18,0 miliardów jenów (wzrost o 13,0 miliardów jenów).

·         Zysk zwyczajny: 13,0 miliardów jenów (wzrost o 13,0 miliardów jenów).

·         Zysk netto: 0,0 miliardów jenów (wzrost o 10,0 miliardów jenów).

Co do prognozy na cały rok finansowy 2011, biorąc pod uwagę liczbę czynników ryzyka mogących wpłynąć na wyniki, w tym wysoki kurs jena, ograniczenia w korzystaniu z energii elektrycznej w Japonii, a także niejasne perspektywy światowej gospodarki, Mitsubishi Motors postanowiło pozostawić bez zmian wcześniejszą prognozę ogłoszoną 13 czerwca bieżącego roku, przewidującą sprzedaż 1.075.000 samochodów, wartość sprzedaży netto 1,95 biliona jenów, zysk operacyjny 50,0 miliardów jenów, zysk zwyczajny 40,0 miliardów jenów oraz zysk netto w wysokości 20,0 miliardów jenów.

Źródło: MMC Car Polska

Tagi:

Napisz co myślisz

Re: Mitsubishi Motors – pierwszy kwartał na plusie

Zaloguj się